Declarative Methods in Computer Science

Funding: 
FWO-WOG
Project number (KU Leuven): 
3E961828
Period: 
1 January, 2016 to 31 December, 2022
DTAI Coordinator: 
Partners: 
ADReM UAntwerpen
DBTI UHasselt
WISE VUB

Samenvatting

De Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG) “Declaratieve Methoden in de Informatica” speelt in op de steeds maar toenemende vraag naar enerzijds steeds grotere en complexere software systemen en anderzijds naar grotere duurzaamheid en betrouwbaarheid van die systemen. Meer dan ooit spelen “declaratieve methoden” hier een belangrijke rol. Bijdragen tot een betere beheersing van dergelijke systemen komen in immers belangrijke mate voort uit fundamenteel onderzoek naar formalismen die toelaten om systemen te beschrijven op een hoger niveau van abstractie, die een beter onderscheid maken tussen het «wat» en het «hoe» maar toch toelaten om berekeningen efficiënt uit te voeren op de gespecificeerde modellen.

Een van de succesverhalen wat betreft hoog-niveau specificatietalen (maar met beperkt toepassingsdomein) is in het domein van databases waar één lijn SQL, een syntactische variant van eerste orde logica en de relationele algebra, duizenden lijnen code activeert in de onderliggende implementatie van een relationele gegevensbank. Databases is een domein waarin Vlaanderen met de groep Advanced Database research and Modelling (ADReM) van de Universiteit Antwerpen en de groep Databases en Theoretische Informatica (DBTI) van de Universiteit Hasselt, partners in deze WOG, twee vooraanstaande onderzoeksgroepen telt. Hun belangstelling gaat onder meer uit naar het world wide web, wat een gigantische gedistribueerde database is met «semi-structured» en onvolledige informatie, en aan de basis ligt van heel wat interessante onderzoeksvragen. Hierbij sluit ook het Web & Information Systems Engineering (WISE) laboratorium van de Vrije universiteit Brussel aan. Tenslotte spreekt het voor zich dat, in een tijdperk waarin de hoeveelheid beschikbare gegevens zo snel groeit dat men hiernaar verwijst met de term “data explosie”, het thema “big data” een steeds prominentere rol gaat innemen in de research van deze groepen.

De groep Declaractieve Talen en Artificiële Intelligentie (DTAI) van KU Leuven sluit aan bij de andere partners met een brede waaier aan onderzoek naar declaratieve methoden. De drie grote thema’s zijn 1) automatisch leren en extraheren van nieuwe kennis uit gestructureerde data met rijke en probabilistische achtergrondkennis, 2) de computationele ondersteuning van eerste-orde logica uitgebreid met inductieve definities en 3) declaratieve programmeerparadigma’s gebaseerd op hoog-niveau wiskundige concepten en Functional Programming in het bijzonder. Deze deeldomeinen hebben raakvlakken met het onderzoek van de de andere drie partners en de WOG is een belangrijke stimulans om het onderzoek te verbreden en ook vanuit een ruimere invalshoek te benaderen.

Vlaamse Onderzoekseenheden

 • Declaratieve Talen en Artificiële Intelligentie Tom Schrijvers – KU Leuven
 • ADReM, Advanced Database Research and Modelling Bart Goethals – UAntwerpen
 • Databases en Theoretische Informatica (DBTI) Marc Gyssens – UHasselt
 • Web & Information Systems, Engineering (WISE) Labo Olga De Troyer – VUB

Andere Onderzoekseenheden

 • Lab. For Web & Information Technology Esteban Zimanyl – Université Libre de Bruxelles (BE)
 • Service des Systèmes d’information Jef Wijsen – Université de Mons (BE)
 • Web Engineering Group Paul de Bra – Eindhoven University of Chair Computer Science Thomas Schewentick – TU Dortmund University (DE)
 • LS VIII-Data Mining Group Kristian Kersting – TU Dortmund University (DE)
 • Angewandte Informatik VII Wim Martens – Universität Bayreuth (DE)
 • Lab. Hubert Curien / Data Intelligence Team Amaury Habrard – Université Jean Monnet, Saint Etienne (FR)
 • Theory and Algorithms Group Raphaël Clifford – University of Bristol (GB)
 • Programming Principles and Tools group Simon Peyton Jones – Microsoft Research Cambridge (GB)
 • Lab. For Foundations of Computer Science Peter Buneman – School of Informatics – University of Edinburgh (GB)
 • Database group Giansalvatore Mecca – Università degli Studi della Basilicata, Pomezia (IT)
 • Logic and Algorithms for Databases Dirk Van Gucht – Indiana University, Bloomington (IN.) (US)
 • College of engineering – dep. of computer science William (Brent) Seales – University of Kentucky, Lexington (US)
 • Computational Logic Laboratory Eugenia Ternovska – Simon Fraser University, Burnaby (Vancouver) (CA)
 • Optimisation Platforms Peter Stuckey – University of Melbourne (AU)

 

Group: